Hvad er pica?

Hvad er pica?

Pica er underlige spisevaner. Mennesker der har pica kan f.eks. spise papir, metalliske gummiindpakninger, tyggegummi, is, snavs, kul, ler, kridt, stivelse, bagepulver, småsten, træ, gips, maling, skorstenssod og hår.

På grund af sociale begrænsninger vil de fleste mennesker der har pica tygge tyggegummi, spise sukker, chokolade, snacks eller sodavand, når de har lyst til mineraler.

Andre socialt populære måder at reagere på trangen til mineralmangel er rygning, alkohol og stoffer. Is spisning, kendt som pagofagi, er også almindelig, især for børn og voksne med jernmangel.

Forskningen bekræfter dette:

Waller (1874)
David Livingston observerede mange tilfælde af ler- og jordspisning (geofagi), en form for pica, hos gravide kvinder i det centrale Afrika.

Orr an Gilka (1931) og de Castro (1952)
påviste, at spiselige jordarter kan være rige på natrium, jern og calcium.

Gelford (1945)
observerede, at pica var almindelig i Kenya blandt afrikanske stammer (Kikuyu), der hovedsageligt levede på vegetarisk kost. Pica var fraværende hos de mennesker, der spiste kost rig på dyrekød, blod og knogler(Massai).

McDonald og Marshall (1964)
fortæller om 25 børn, der spiste sand. De blev delt op i to grupper, den ene gruppe fik jern og den anden gruppe saltvand.
Efter tre til fire måneder blev 11 af de 13 børn, der fik jern, helbredt for deres pica-adfærd sammenlignet med kun tre af de 12, der fik saltvand.

Reynolds et al (1968)
rapporterede, at 38 mennesker med anæmi udviste pagofagi eller isspisning som er den mest almindelige form for pica. I toogtyve af de 38 tilfælden forsvandt pica-symptomerne efter at have fået korrigeret jernmangel.

Woods og Weisinger (1970)
fortæller at man skabte pagofagi hos rotter ved at tappe dem med blod. Pagofagien hos de anæmiske rotter blev helbredt, da anæmien blev helbredt. De bemærkede også, at dyrene gnavede af deres krybbe på grund af mineralmangel.

To tredjedele af 153 gravide kvinder der blev undersøgt af Taggart (1961) udviklede spise trang. Den mest almindelige trang var efter frugt, pickles, blodbudding, lakrids, kartoffelchips, ost og kippers (rensede flækkede, saltede, tørrede og koldrøget sild). Trang til slik, grøntsager, nødder og søde pickles kom på andenpladsen

Det blev påvist, at fravænnede rotter med calciummangel kunne indtage store mængder af en bly-acetat-opløsning, selvom den smagte dårligt, sammenlignet med kontrolgrupper der blev fodret med kalcium.

Der er 75 metaller opført i det periodiske system, som alle er blevet påvist i menneskeligt blod og andre kropsvæsker – vi ved, at mindst 60 af disse metaller(mineraler) har direkte eller indirekte en fysiologisk værdi for dyr og mennesker. Ikke en eneste funktion i dyre- eller menneskekroppen kan finde sted uden mindst én mineral- eller metal kofaktor,(en kofaktor er hjælpemolekyler/-ioner, der assisterer i biokemiske transformationer.